Qualitat

Ciment natural tigre és l’única empresa a nivell nacional especialitzada exclusivament en la producció i comercialització de ciments naturals i Calç hidràulica Natural. Realitzem tot el procés de producció de les nostres Calç Hidràuliques Naturals a les nostres instal.lacions. Amb això, podem oferir als nostres clients productes molt competitius.

Complim la norma UNE-EN 459-1:2011 en les calç hidràuliques i la norma UNE 80309:2006 en els ciments naturals. Els productes fabricats a la nostra empresa són assajats periòdicament en laboratoris especialitzats.

En ciment Natural Tigre, tenim una especial cura en els nostres productes. Per això, a part dels controls de qualitat, realitzem de forma continuada controls interns per poder garantir que els diferents productes que servim, puguin ser comercialitzats en perfectes condicions.

Cal destacar també, que en Ciment Natural Tigre l’extracció de la pedra es realitza a cel obert en estrats específics i constants, fet que permet oferir als nostres clients productes de qualitat òptima, en les seves diferents aplicacions, a preus molt accessibles.