Productes
PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES
APLICACIÓ
ARXIUS ADJUNTS
CIMENTS NATURALS

CIMENT NATURAL RÀPID

UNE 80309: 2006

Inici d’adormiment ràpid entre 2 i 8 minuts.

Excel · lents propietats hidràuliques; resistent a l’atac d’aigües agressives, sulfatades i àcides.

El ciment natural ràpid TIGRE està dotat d’excel · lents qualitats per a la realització de tot tipus de treballs de paleta de caràcter ràpid.

CALÇ HIDRÀULICA NATURALS

CALÇ HIDRÀULICA NHL-5

UNE EN 459-1

Gran plasticidad y trabajabilidad con una fuerte adherencia a las superficies que permite trabajar cómodamente.

Resisténcias superiores a 5 MPa a los 28 dias de aplicación.

La Cal Hidráulica Natural NHL-5 esta especialmente indicada para la Restauración y Bioconstrucción.

Ideal para levantar muros y hacer soleras y suelos rústicos.

CALÇ HIDRÀULICA NHL-3,5

UNE EN 459-1

Gran plasticitat i treballabilitat amb una forta adherència a les superfícies que permet treballar còmodament.

Resistències superiors a 3,5 MPa als 28 dies d’aplicació.

La Calç Hidràulica Natural NHL-3, 5 està especialment indicada per a la Restauració i Bioconstrucció.

Ideal per a arrebossar exteriors i interiors i rejuntats.