Salut

La contaminació interior dels edificis és un problema cada vegada més estès, a causa de la utilització indeguda del ciment artificial i l’impuls de l’aïllament i hermetisme desmesurat en els edificis de nova construcció, impedint, d’aquesta manera, la ventilació natural de l’edifici. És el nomenat “síndrome de l’edifici malalt”, terme definit per l’Organització Mundial de la Salut com un conjunt de malalties originades per la contaminació de l’aire d’aquests espais tancats.

En Ciment Natural Tigre estem convençuts dels beneficis que comporta una construcció natural i saludable, una disciplina que millora el benestar i la qualitat de vida de les persones dins de l’edifici, per això fabriquem productes totalment naturals que afavoreixen l’intercanvi natural d’aire i vapor entre l’interior i l’exterior de l’edifici, garantint la salut de l’edifici i de les persones que habiten al seu interior. La gamma de Cal Hidràulica Natural Tigre actua com a bactericida i evita la proliferació de fongs, propietats de la calç que ajuden a evitar la “síndrome del edifici malalt”.

La Calç Hidráulica Natural Tigre

La construcció a Base de

Ciment Convencional

En una construcció aixecada a base de ciment convencional, les parets actuen com a barrera al vapor d’aigua que evita que l’edifici transpiri i afavoreixen la creació d’un clima de malestar podent ser causa de diverses malalties.

A més la generació d’humitat de l’interior no pot ser alijada fàcilment, donant lloc a condensacions que poden perjudicar greument la vida útil i salut de l’edifici.

La construcció a Base de

Calç Hidráulica Natural Tigre

La permeabilitat al vapor d’aigua de la Calç Hidràulica Natural Tigre, facilita la transpiració de l’edifici, que afavoreix la creació d’un clima interior de benestar, més confortable i saludable que millora la qualitat de vida.

A més, la baixa conductivitat de la Calç Hidràulica Natural Tigre, permet estalvis energètics en calefacció i refrigeració de fins al 30% respecte a la utilització de ciments convencionals.